ТУРИЗАМ

ТУРИЗАМ

КОЦ Вук Караџић Пландиште од 2017.године води послове промоције и унапређења туризма општине Пландиште, из разлога непостојања туристичке организације општине Пландиште.
За протеклих годину дана од преузимања ових ингеренција, КОЦ је успоставио мрежу комуникације и сарадње са бројним ТО на територији Војводине, Србије и иностранства а посебно је унапређена сарадња са Туристичком Организацијом Војводине (ТОВ) и Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам у Војводини преко којих је општина Пландиште добила неколико пројеката за развој и унапређење туризма.
Посебно нам је задовољство што смо сарадњу успоставили са удружењима грађана, активима жена као и пољопривредним газдинствима са територије наше општине и достојно из презентујемо на Сајмовима у земљи и иностранству, као и оно што раде и чиме се баве.
КОЦ презентује и туристичке потенцијале општине Пландиште као и манифестације које су нам од значаја за развој туристичког потенцијала и привлачења значајног броја туриста у нашу општину.