О нама

О нама

КОЦ „Вук Караџић“ је централна установа културе у општини Пландиште и његова основна мисија је дифузија културе и подстицај културног стваралаштва локалне заједнице. Своју мисију КОЦ остварује самостално или са сарадницима кроз реализацију својих културних програма и јавних и културних манифестација.
Пратећи трендове и потребе током протеклих 20 година културни центар је профилисао своје активности па тако у нашој локалној заједници организујемо, суорганизујемо, помажемо или подржавамо следеће манифестације, догађаје и активности:
• Аматеризам у култури
• Општинске смотре фолклора;
• Зонску смотру сликара (аматера) Војводине;
• Банатски ликовни салон;
• Различите културне догађаје (кино представе, трибине, књижевне вечери, концерте, позоришне представе, књижевно издаваштво…);
• Месну и храмовну славу преп Рафаило Банатски;
• Међународну културно спортску и туристичку манифестацију „Дани рибара“ Јаношик – Јерменовци;
• Сеоске славе и културне догађаје по насељима општине;
• Од 2017. године обављамо и послове туризма у нашој општини
• Рок Вилиџ;
• Дочек Нове године и по потреби обележавање појединих верских празника…

Међутим, треба нагласити да и поред бројних задатака које извршавамо све време тежимо да досегнемо визију наше установе, а то је стварање услова за настанак такве културне вредности у нашој локалној заједници, која би нас као наш културни бренд учинила препознатљивим ван граница наше општине.

Културно образовни центри настали су на темељима некадашњих домова културе у циљу прилагођавања новонасталим културним потребама становништва на које су утицали динамичан развој технологија мас медија и комуникација, али и свеколика друштвена па и културно образовна кретања у савременом свету.
Иако је процес формирања Културно образовног центра “Вук Караџић” у Пландишту завршен 03. априла 1997. године чином регистрације у тадашњем Привредном суду у Панчеву, готово од самих почетака рада центра постојала је без икакве дилеме свест да би дан установе свакако требало обележавати 6. новембра, на дан рођења најзначајнија личност српске књижевности прве половине XIX века Вука Стефановића Караџића, српског филолога, реформатора српског језика, сакупљача народних умотворина и писца првог речника српског језика по коме смо и добили име и чиме се јако поносимо.